top of page

OVER ONS

Visie

Architectenbureau Vorm 3 werd opgericht in 2007 en is ondertussen uitgegroeid tot een gewaardeerd bureau met een persoonlijke benadering waar we dag in dag uit met vier architecten onze schouders onder steken. Door te werken in teamverband binnen het architectenbureau kan elke architect eigen kwaliteiten en specialisaties delen om elkaar te adviseren en ondersteunen.

De relatieve kleinschaligheid van het bureau garandeert een grote betrokkenheid bij elk van de projecten.  Aan zowel nieuwbouw als renovatie, kleine of grote ingrepen, besteden we persoonlijke zorg. Van elk gebouw of terrein onderzoeken we de eigenheid en gaan we op zoek naar de kwaliteiten, welke we in onze ontwerpen verwerken in de zoektocht naar een warme hedendaagse vormgeving.  Zo behoudt elk gebouw zijn geschiedenis en schrijven we samen verder aan het verhaal van de ons toevertrouwde gebouwen.

We streven naar totaalprojecten, waarbij naast de energetische optimalisering ook de indeling en inrichting van het gebouw op maat van de cliënt wordt verwezenlijkt. Telkens staat een kwalitatieve dienstverlening voorop om de opdrachtgever bij te staan in alle fases van het bouwproces om tot een duurzaam en optimaal resultaat te komen. Binnen het takenpakket kunnen we ook meteen de EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie aanbieden, zodat u als cliënt slechts met één partner aan tafel moet zitten.

Onze opdrachtgevers bevinden zich binnen een straal van 20 km rond ons kantoor. We verzorgen de ons toevertrouwde opdrachten met de nodige aandacht en integreren de wensen van onze opdrachtgevers in een gepast ontwerp.  Daarbij vinden we het onze taak als architect om ons qua vormgeving af te vragen wat onze ontwerpen betekenen in hun omgeving en in de tijd. VORM 3 voert daarom een beleid van duurzaam en energiebewust bouwen en schenkt daarvoor de nodige aandacht aan de technische detailleringen, waarin we ons continu bijscholen. Het eindresultaat is een hedendaags maar warm concept, aangepast aan de noden van vandaag, waarin u zich ongetwijfeld thuis kan voelen.

Het team

ERIK DUERINCK

,

,

,

,

Architect sinds 1994

Bestuurder van Vorm 3

EPB verslaggever

JORIS VAN RAEMDONCK

;

Architect sinds 2012

Venoot bij Vorm 3

EPB verslaggever

LIEN CAALS

,

 

Architect sinds 2007

Medewerker bij Vorm 3 sinds 2007

MAGALI CEULEMANS

,

Architect sinds 2020

Medewerker bij Vorm 3 sinds 2020

bottom of page