top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Kruisgeschakelde woningen

Locatie: Tielen
Fase: opgeleverd

3 bestaande woonblokken in de Rozenwijk te Tielen (Kasterlee) worden gesloopt. Op dezelfde plaats dienen woningen te komen, enerzijds voor bejaarden of rolstoelgebruikers, anderzijds voor grote gezinnen met 8 kinderen. De woningen worden dusdanig gekoppeld dat de grondgebonden woningen voor de ouderen langsheen de openbare groenvoorziening liggen, zodat geen tuinonderhoud nodig is. De ruime eengezinswoningen hebben een eigen privé-tuin met terras.

bottom of page