top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Sluitstuk binnen een schoolbouwblok

Locatie: Antwerpen
Fase: opgeleverd

Een leegstaand bankfiliaal, het laatste pand binnen het schoolbouwblok, wordt afgebroken en maakt zo plaats voor het 'sluitstuk van het schoolgebouw'. Het nieuw opgebouwde pand is langs weerszijden omsloten door de vleugels van het bestaande schoolgebouw waar het ook de traphal mee zal delen.

In het nieuwe gedeelte bestaat uit een polyvalente ruimte voor het lager onderwijs en klaslokalen voor het secundair onderwijs. De dubbelhoge polyvalente ruimte op het gelijkvloers zal enkel binnenschools gebruikt worden als extra lokaal voor sport, expressie en bewegingsleer, net als voor schoolgebonden activiteiten waarvoor een ruimer lokaal nodig is. Op de tweede en derde verdieping wordt telkens een klaslokaal voor het secundair onderwijs ingericht

bottom of page