top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Herbestemming van feestzaal naar turnzaal

Locatie: Antwerpen (Deurne)
Fase: werf

Scholengroep KOD heeft de oude feestzaal ”Centrum” in Deurne-Dorp kunnen aankopen, waardoor een uitbreiding van de naastgelegen basisschool via herbestemming mogelijk wordt en de toekomst van de school gegarandeerd wordt. Het gebouw heeft een culturele, historische en esthetische waarde waardoor advisering van de dienst Monumentenzorg noodzakelijk was. Het huidige gebouw past qua schaal en gevelritmiek naadloos in het gebied "Deurne Dorp", het oudste historische gedeelte van district Deurne.

Het gebouw ondergaat een grondige renovatie waarbij enkel de buitengevel met zijn ritmiek en de originele houten dakspanten behouden blijven. Het originele gewelfde plafond met de oude dakspanten die verborgen waren boven het plafond uit de jaren '60 en tijdens het voorafgaande onderzoek van het gebouw door de architecten werden ontdekt, zullen terug in ere worden hersteld en zullen een eigen karakter aan de turnzaal geven.

Na de werken zal het gebouw beschikken over een ruime turnzaal met de nodige stockageruimte en sanitaire voorzieningen. Daarnaast zullen er extra klaslokalen voor de naastgelegen school worden gecreëerd.

bottom of page