top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Woning tradeu

Locatie: Antwerpen (Deurne)
Fase: opgeleverd

Een bestaande rijwoning dient te worden uitgebreid met een extra verdieping en moet totaal gerenoveerd worden. De opdrachtgever wenst 3 slaapkamers, een open-plan leefruimte en een inspirerende ruimte voor het uitoefenen van een creatieve hobby.

De extra slaapverdieping wordt opgebouwd op een natuurlijke, discrete wijze, als heeft de woning nooit zonder extra verdieping bestaan.

Om voldoende licht in de leefruimte en de hobbyruimte te brengen wordt geopteerd om de ganse achterbouw te slopen en nieuw op te bouwen. Daarbij wordt in de woning een dragende kern met sanitaire en technische lokalen gebouwd en wordt een gans nieuwe draagstructuur voor de achterbouw gecreëerd, die de kans biedt om de aan de tuin grenzende lokalen voldoende ruim en licht te ontwerpen. De hobbyruimte op de eerste verdieping kan op die manier, middels een ruime vide, verbonden worden met de ondergelegen leefruimte. Deze laatste grenst op zijn beurt aan de open keuken. Tussen beide is een originele glas-in-lood deur herplaatst die de oud-nieuw-sfeer in de woning reflecteert.

bottom of page